zengzhi

Ngoài dịch vụ OEM (sản xuất) và ODM (thiết kế) xuất sắc, Fumax còn cung cấp nhiều dịch vụ giá trị gia tăng hơn cho khách hàng và giúp họ đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình.

 

Các dịch vụ giá trị gia tăng được bao gồm nhưng không giới hạn dưới đây

NDA (Thỏa thuận không tiết lộ)

VMI (Khoảng không quảng cáo quản lý nhà cung cấp)

Hậu cần thực hiện các giải pháp trên toàn thế giới

Nhãn hiệu thương mại & bảo hộ đăng ký bằng sáng chế ở Trung Quốc

Thủ tục hải quan

… hơn…

 

Chúng tôi tiếp tục cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng bổ sung cập nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi nhiều hơn để biết các dịch vụ mà bạn đang tìm kiếm…