Kiểm tra hàn dán

Fumax SMT production đã triển khai máy SPI tự động để kiểm tra chất lượng in hàn dán, đảm bảo chất lượng hàn tốt nhất.

SPI1

SPI, được gọi là kiểm tra hàn dán, một thiết bị kiểm tra SMT sử dụng nguyên lý quang học để tính toán chiều cao dán hàn được in trên PCB bằng phương pháp tam giác. Đó là kiểm tra chất lượng in hàn và xác minh và kiểm soát các quy trình in.

SPI2

1. Chức năng của SPI:

Phát hiện kịp thời những thiếu sót về chất lượng bản in.

SPI có thể trực quan cho người dùng biết bản in dán hàn nào tốt và không tốt, đồng thời cung cấp các điểm về loại khuyết tật của nó.

SPI là phát hiện một loạt các chất hàn để tìm ra xu hướng chất lượng và tìm ra các yếu tố tiềm ẩn gây ra xu hướng này trước khi chất lượng vượt quá phạm vi, ví dụ, các thông số kiểm soát của máy in, các yếu tố con người, các yếu tố thay đổi chất hàn, v.v. Sau đó, chúng tôi có thể điều chỉnh kịp thời để kiểm soát sự lan rộng tiếp tục của xu hướng.

2. Những gì cần được phát hiện:

Chiều cao, khối lượng, diện tích, lệch vị trí, khuếch tán, thiếu, vỡ, độ lệch chiều cao (đầu mút)

SPI3

3. Sự khác biệt giữa SPI và AOI:

(1) Sau khi in hồ hàn và trước máy SMT, SPI được sử dụng để kiểm tra chất lượng in hàn và xác minh và kiểm soát các thông số của quá trình in, thông qua máy kiểm tra hàn (với thiết bị laze có thể phát hiện độ dày của thuốc hàn).

(2) Sau máy SMT, AOI là việc kiểm tra vị trí của thành phần (trước khi hàn lại) và kiểm tra các mối nối hàn (sau khi hàn lại).