Lắp ráp PCB với vỏ kim loại.

Vỏ kim loại điển hình: thép không gỉ, alumin,

Loại quy trình sản xuất: dập kim loại, đúc khuôn,

Sau đây là một nghiên cứu điển hình.

PCBA + METAL box1

Lắp ráp mô-đun IPU

Điều kiện tiên quyết

Để bắt đầu lắp ráp, bạn phải có:

- Một IPU loại thẻ PCB (dài 80 mm) được lắp ráp (xem tài liệu HƯỚNG DẪN 3: LẮP RÁP CỦA

IPU LOẠI THẺ PCB)

- Một Nanopi NEO plus 2 đã được chuẩn bị (xem tài liệu HƯỚNG DẪN 1: LẮP RÁP VÀ CÀI ĐẶT NANOPI)

- Bao vây có chiều dài 80 mm

- Một tấm bìa loại 1

- Một tấm bìa loại 2

- 8 vít M3 * 8 T10 màu đen

- Đường kính đinh tán 3.2 mm, dài 16 mm

PCBA + METAL box2
PCBA + METAL box3

Hình 1: Các thành phần cần thiết

1. Nanopi

Cắm Nanopi trên thẻ PCB

2. Bao vây

1) Lấy bao vây

2) Tạo đường kính lỗ 4 mm tại tọa độ được chỉ ra trên hình

PCBA + METAL box4

Hình 2: Nanopi NEO Plus 2

PCBA + METAL box5

Hình 3: IPU loại thẻ PCB

PCBA + METAL box6

Hình 4: Cắm Nanopi trên thẻ PCB

3) Đặt tấm bìa loại 2 và duy trì nó ở vị trí bằng bốn vít M3 * 8 T10 màu đen

PCBA + METAL box7

Hình 5: Tạo đường kính lỗ 4 mm

Bao vây 80 mm

Tấm bìa loại 2

Vít M3 * 8 T10

màu đen

Đường kính 4 mm

37,3 mm

22,9 mm

4) Chèn thẻ PCB vào khe thứ hai của vỏ

PCBA + METAL box8

Hình 6: Đặt tấm bìa loại 2

5) Lấy tấm che loại 1 và đặt nó ở phía bên kia của vỏ

GHI CHÚ: Đặt đèn LED nhấp nháy trước

6) Giữ tấm bìa bằng bốn vít M3 * 8 T10 màu đen

CẢNH BÁO: Hãy tôn trọng hướng thể hiện trong hình 9. Nếu không, bạn sẽ không thể sử dụng đinh tán.

Hình 10: Đặt tấm bìa loại 1

PCBA + METAL box9

Hình 7: Chèn thẻ PCB vào khe thứ hai của vỏ máy (1)

PCBA + METAL box10

Hình 8: Chèn thẻ PCB vào khe thứ hai của vỏ máy (2)

PCBA + METAL box11

Hình 9: Chèn thẻ PCB vào khe thứ hai của vỏ máy (3)

PCBA + METAL box12

Tấm bìa loại 1

3. Đinh tán

1) Lấy mô-đun đã lắp ráp

2) Đặt đinh tán bên trong lỗ của vỏ máy

3) Sử dụng đinh tán

PCBA + METAL box13

Hình 11: Lấy mô-đun đã lắp ráp

PCBA + METAL box14

Hình 12: Đặt đinh tán

PCBA + METAL box15

Hình 13: Sử dụng đinh tán