logic

Là giải pháp một cửa của bạn, fumax có thể giao hàng đến các địa điểm trên toàn thế giới theo hướng dẫn của khách hàng.

Fumax cũng có quan hệ tốt với các nhà giao nhận địa phương. Thông thường Fumax có thể có được chi phí vận chuyển tốt hơn so với các đơn vị giao nhận của khách hàng. Fumax forwarder có thể cung cấp nhiều cách vận chuyển khác nhau để tiết kiệm chi phí, chẳng hạn như vận chuyển hàng không, vận chuyển đường hàng không và đường biển (container rời hoặc container đầy đủ) ..v.v.

Giải pháp thực hiện hậu cần trên toàn thế giới, nó cũng có nghĩa là các nhãn khác nhau cho các quốc gia khác nhau, gói hàng khác nhau cho các địa điểm khác nhau… Fumax sẽ thực hiện dán nhãn và đóng gói chính xác cho các địa điểm khác nhau. Tất cả các hàng hóa sẽ được đóng gói và phân loại tốt cho các khách hàng khác nhau phân phối.

Danh sách đóng gói và Hóa đơn sẽ được đính kèm theo từng lô hàng.

yunshu