Fumax sản xuất ván và thành phẩm được sử dụng đa ngành nghề như sau: