Fumax sẽ xây dựng ICT cho từng bo mạch để kiểm tra kết nối và các chức năng của bo mạch.

ICT, được gọi là Kiểm tra trong mạch, là một phương pháp kiểm tra tiêu chuẩn để kiểm tra các lỗi sản xuất và các lỗi thành phần bằng cách kiểm tra các đặc tính điện và kết nối điện của các bộ phận trực tuyến. Nó chủ yếu kiểm tra các thành phần đơn lẻ trên đường dây và sự mở và ngắn mạch của mỗi mạng mạch. Nó có các đặc điểm của vị trí lỗi đơn giản, nhanh chóng và chính xác. Phương pháp kiểm tra mức độ linh kiện được sử dụng để kiểm tra từng thành phần trên bảng mạch đã lắp ráp.

ICT1

1. Chức năng của ICT:

Thử nghiệm trực tuyến thường là quy trình thử nghiệm đầu tiên trong quá trình sản xuất, có thể phản ánh kịp thời các điều kiện sản xuất, có lợi cho việc cải tiến và thúc đẩy quy trình. Các bảng lỗi do ICT thử nghiệm, do vị trí lỗi chính xác và bảo trì thuận tiện, có thể cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất và giảm chi phí bảo trì. Bởi vì các hạng mục kiểm tra cụ thể của nó, nó là một trong những phương pháp kiểm tra quan trọng để đảm bảo chất lượng sản xuất quy mô lớn hiện đại.

ICT2

2. Sự khác biệt giữa ICT và AOI?

(1) ICT dựa vào đặc tính điện của các linh kiện điện tử của mạch để kiểm tra. Các đặc tính vật lý của các linh kiện điện tử và bảng mạch được phát hiện bằng dòng điện, điện áp và tần số dạng sóng thực tế.

(2) AOI là thiết bị phát hiện các khuyết tật thường gặp trong sản xuất vật liệu hàn dựa trên nguyên lý quang học. Đồ họa ngoại hình của các thành phần bảng mạch được kiểm tra bằng quang học. Ngắn mạch được đánh giá.

3. Sự khác biệt giữa ICT và FCT

(1) ICT chủ yếu là thử nghiệm tĩnh, để kiểm tra hư hỏng linh kiện và hỏng hóc hàn. Nó được thực hiện trong quá trình hàn bo mạch tiếp theo. Bo mạch có vấn đề (như sự cố hàn ngược và chập mạch của thiết bị) được sửa chữa trực tiếp trên đường hàn.

(2) Kiểm tra FCT, sau khi cấp điện. Đối với các thành phần đơn lẻ, bảng mạch, hệ thống và mô phỏng trong điều kiện sử dụng bình thường, hãy kiểm tra vai trò chức năng, chẳng hạn như điện áp làm việc của bảng mạch, dòng điện làm việc, nguồn chờ, liệu chip nhớ có thể đọc và ghi bình thường sau khi bật nguồn hay không, Tốc độ sau khi động cơ được bật nguồn, điện trở đầu cuối kênh sau khi rơ le được bật nguồn, v.v.

Tóm lại, ICT chủ yếu phát hiện xem các thành phần bảng mạch có được lắp đúng cách hay không, và FCT chủ yếu phát hiện xem bảng mạch có hoạt động bình thường hay không.