electronic production

Fumax là nhà cung cấp giải pháp thực sự một cửa chuyên cung cấp các sản phẩm được lắp ráp hoàn chỉnh - “sẵn sàng lắp ráp” hoặc “sẵn sàng bán”.

Chúng tôi có thể làm việc bắt đầu từ thiết kế sản phẩm ban đầu, Thiết kế mạch điện tử, Bố cục PCB, Thiết kế cơ khí nhựa / kim loại, Thiết kế và chế tạo khuôn / Dụng cụ, Nguồn cung ứng linh kiện, lắp ráp phụ, toàn bộ đến thử nghiệm / gói sản phẩm cuối cùng.

Các sản phẩm tiêu biểu nhất bao gồm lắp ráp PCB với dây & cáp, lắp ráp PCB với vỏ nhựa, lắp ráp PCB với vỏ kim loại.

Quy trình sản xuất thành phẩm điển hình:

Finished Product1