Thiết kế để sản xuất (DFM) là quá trình làm cho một sản phẩm được sản xuất dễ dàng hơn và ít tốn kém hơn. Các kỹ sư của Fumax Tech có nhiều năm kinh nghiệm với nhiều kỹ thuật DFM khác nhau. Kinh nghiệm DFM này sẽ được sử dụng để giảm chi phí và loại bỏ các vấn đề liên quan đến việc sản xuất sản phẩm của bạn.

Các kỹ sư của Fumax rất quen thuộc với một loạt các quy trình sản xuất, các kỹ sư của Fumax luôn cập nhật các công nghệ sản xuất mới nhất, vì vậy các công nghệ này có thể được áp dụng để mang lại thiết kế sản phẩm tốt nhất. Kiến thức sản xuất của họ được áp dụng ở mọi bước của quá trình thiết kế để đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng được lắp ráp đơn giản trong khi vẫn đáp ứng tất cả các yêu cầu của sản phẩm.

Những điều hay về deisgn với Fumax:

1. Fumax là một nhà máy. Chúng tôi biết tất cả quá trình sản xuất. Nhà thiết kế của chúng tôi có kiến ​​thức sâu rộng về mọi quy trình sản xuất. Vì vậy, các nhà thiết kế của chúng tôi sẽ ghi nhớ trong quá trình thiết kế của họ để sản xuất dễ dàng, chẳng hạn như quy trình SMT, sản xuất nhanh, tránh các bộ phận lỗ thủng, sử dụng nhiều bộ phận SMT hơn cho hiệu quả.

2. Fumax đang mua hàng triệu linh kiện. Vì vậy, chúng tôi có quan hệ rất tốt với tất cả các nhà cung cấp linh kiện. Chúng tôi có thể chọn các thành phần chất lượng tốt nhất nhưng với giá thấp nhất. Điều này sẽ mang lại khả năng cạnh tranh chi phí lớn cho khách hàng của chúng tôi.