custom

Fumax là một công ty đáng tin cậy nằm trong “danh sách trắng” ở Trung Quốc. Fumax có giấy phép xuất khẩu tại Trung Quốc và có thành tích về kinh doanh xuất khẩu hoặc nhập khẩu đáng tin cậy.

Điều này giúp Fumax dễ dàng hơn trong việc khai báo hàng hóa xuất nhập cảnh Trung Quốc.

Cho dù chúng tôi vận chuyển hàng hóa cho khách hàng trên toàn thế giới, hoặc nhập khẩu linh kiện (ví dụ: nhập khẩu một số bộ phận theo yêu cầu) hoặc sản phẩm từ toàn thế giới vào Trung Quốc, Fumax đều có chuyên môn để khai báo tùy chỉnh một cách nhanh chóng và an toàn.